วิธีการสั่งซื้อสินค้า

    

วิธีการติดต่อธุรกิจหรือการสั่งซื้อสินค้า

        ขั้นตอนการติดต่อธุรกิจหรือสั่งซื้อสินค้า


    1. ติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้
        • ติดต่อโดยตรง โทร 089 461 4421
        • ติดต่อทางอีเมล thawasin@yahoo.com,info@hellofarming.com
        • ติดต่อทางเว็บไซต์ www.hellofarming.com
 

   2. ทางทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง(เฉพาะในกรณีติดต่อทางอีเมลและทางเว็บไซต์) เพื่อยืนยันความถูก                  ต้องของข้อมูล
       

        2.1  กรณีการติดต่อธุรกิจ ทางทีมงานจะดำเนินการดังต่อไปนี้
               • ติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
               • เจรจา ต่อรองธุรกิจ
               • พบปะพูดคุยในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมบางอย่าง หรือต้องการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือกระชับความ                     สัมพันธ์กับคู่ค้าธุรกิจ
               • สรุปข้อมูลการติดต่อ เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป
       

        2.2  กรณีสั่งซื้อสินค้า ทางทีมงานจะดำเนินการดังต่อไปนี้
               • สรุปราคาสินค้าทั้งหมด
               • แจ้งราคาสินค้า
               • แจ้งช่องทางการชำระเงิน
               • แจ้งวิธีการจัดส่งสินค้า


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

กรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราติดต่อกลับ
Visitors: 7,697,614