เกี่ยวกับเรา

       สวัสดีเกษตร เป็นผู้ที่ทำธุรกิจทางด้านการทำโรงเรือนปลูกพืช ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ขายวัสดุอุปกรณ์และบริการ เป็นสินค้าทางด้านโรงเรือนปลูกพืชและอุปกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน เนื่องจากมีแนวคิดที่แตกต่าง จากทั่วไป และต้องการเป็นผู้นำที่แตกต่าง เป็นเอกลักษณ์ เพื่อต้องการให้เมืองไทยทำเกษตรแนวใหม่ ทันสมัย ปลอดภัย ทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญเป็นธุรกิจของคนไทย โดยใช้คำว่า “สวัสดี” สื่อถึงประเทศไทย และเป็นคำที่คนไทยใช้ทักทายกัน และคนต่างชาติหลายคนก็รู้จักคำนี้ เมื่อได้มีโอกาสได้เข้ามาเมืองไทย ในอนาคตเราจะพยายาม นำสินค้าที่เกี่ยวกับเกษตรจากทั่วโลกที่ยังไม่มีในเมืองไทยมาจำหน่ายให้กับคนไทยเพื่อให้คนไทยได้ทำเกษตรแนวใหม่ ทันสมัยยิ่งขึ้น
             
    สวัสดีเกษตร วางแผนงานเพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจด้านการเกษตรหลาย ๆส่วน ที่กำลังจะเกิดขึ้นในการเปิด AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยวางเป้าหมายระยะกลางให้เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจทางด้านการทำโรงเรือนปลูกพืชและอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรในอาเซียน และเป็นธุรกิจทางด้านการทำโรงเรือนปลูกพืชและอุปกรณ์การเกษตรที่เป็นที่รู้จักในภูมิภาคอื่น ๆของโลกในเป้าหมายระยะไกลต่อไป
  • ธุรกิจที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
ธุรกิจโรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้ง และปรับอากาศ ทรงหลังคาโค้ง ซอว์ทูต ทรงโค้ง 2 ชั้น ทั้งออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ขายวัสดุอุปกรณ์และบริการ

วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำที่แตกต่างทางด้านการเกษตร” 
  • สโลแกน “เกษตรไทย แนวใหม่

ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

กรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราติดต่อกลับ
Visitors: 7,754,313