สุราษฏร์ธานี(อ.คีรีรัฐนิคม)

โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x20x3.7 ม. จำนวน 2 โรงเรือน ที่ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฏร์ธานี กองทุนหมู่บ้านสร้างโรงเรือนสำหรับเกษตรกร

ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย (4)-4.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย (Saw Tooth Greenhouse) ขนาด 6x20x5.1 ม.ปลูกผักปลอดสารพิษ ส่งให้กับร้านอาหารลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโรงเรือน เป็นเหล็ก...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้งแบบแฝด (84)-84.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) 16x46x4 ม. สำหรับเลี้ยงกุ้งและผสมพันธุ์กุ้ง เป็นฟาร์มต้นแบบที่เลี้ยงกุ้งในโรงเรือน ณ ประเทศสิงคโปร์-ครั้งที่ 1ลักษณะโรงเรือน(Gr...

 • โรงเรือนปรับอากาศ(Evaporation Greenhouse) (8)-8.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) 7x16x4 ม.,8x30x4 ม.,16x30x4 ม. สำหรับเลี้ยงกุ้งและปลูกสตรอเบอรี่ ณ ประเทศสิงคโปร์-ครั้งที่ 2ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Character...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse)2.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x12x3.7 ม. ที่กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโรงเรือน เป็นเหล็กกัล...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบปรับอากาศทรงหลังคาโค้ง(Evaporation Greenhouse)1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชแบบปรับอากาศ(Evaporation Greenhouse) ขนาด 18x20x4.0 ม. โรงแฝด 3 โรงติดกัน(6+6+6x20x4.0 ม.) ใช้สำหรับปลูกสลัดดิน ป้อนให้ร้านอาหารในสนามกอล์ฟ ที่บางกอกกอล์ฟคลับ(บริษัท...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse)5.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x20x3.7 ม. จำนวน 13 โรงเรือน วิสาหกิจชุมชน ต.เทพนิมิต ใช้ปลูกเมล่อน ที่ด่านบ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse)2.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x12x3.7 ม. ที่ รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศวิทยา ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี บริษัท เอไอเอส(AIS) ว...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบปรับอากาศทรงหลังคาฟันเรื่อย(Evaporation Greenhouse).jpg
  โรงเรือนปลูกพืชแบบปรับอากาศ(Air Conditioner Greenhouse) ขนาด 8x24x5.0 ม.จำนวน 1 โรงเรือน ขนาด 16x24x5.0 ม. จำนวน 1 โรงเรือน บริษัทจากญ...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse)2.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x12x3.7 ม. ที่ รร.บ้านหนองไทร ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง บริษัท เอไอเอส(AIS) ว่าจ้างทำให้กับโรงเรียนในโครงกา...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse)3.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x12x3.7 ม. ที่ รร.วัดหนองแหน(รัตนศิริราฏร์) ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา บริษัท เอไอเอส(AIS) ว่าจ้างทำให...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาฟันเรื่อย(Sawtooth Greenhouse)6.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย(Saw Tooth Greenhouse) ขนาด 6x20x4.8 ม. ใช้สำหรับเพราะต้นกล้าและอนุบาลเมล่อน ที่ไร่บุญรอด จ.เชียงราย ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) ...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse).jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) ขนาด 6x20x4.0 ม. ใช้สำหรับปลูกองุ่นและปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อโชว์ให้ลูกค้าที่เข้ามาพักในรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายกลักษณะโรงเรือน(...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse)4.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x20x3.7 ม. ใช้ปลูกผักสลัด อ.ปานบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโรงเ...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse)6.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x20x3.7 ม. ที่ศูนย์เรียนรู้ วิจัย-พัฒนาป่าเด็ง สนับสนุนโดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย-อันเนื่องมาจากพระราชดำริ...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse)5.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x20x3.7 ม. ใช้เพาะต้นกล้ากระหล่ำ บนภูทับเบิก หมู่บ้านภูทับเบิก จ.เพชรบุรีลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteris...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบปรับอากาศทรงหลังคาโค้ง(Evaporation Greenhouse)4.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชแบบปรับอากาศ(Evaporation Greenhouse) ขนาด 8x40x4.5 ม. สำหรับปลูกผักสลัด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโรงเรือน เป็นเหล็กกั...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse)4.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x12x3.7 ม. จำนวน 2 โรงเรือน ที่ฟาร์มรักรีสอร์ท อ.ปากท่อ จ.ราชบุรีลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โ...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาฟันเรื่อย(Sawtooth Greenhouse).jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย(Saw Tooth Greenhouse) ขนาด 6x12x4.8 ม. จำวน 4 โรงเรือน ใช้สำหรับเพราะต้นกล้าและอนุบาลเมล่อน ที่ไร่เบียร์สิงห์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีลักษณะโรงเรือน(Gr...

 • โรงเรือนแบบปรับอากาศทรงหลังคาโค้ง(Evaporation Greenhouse).jpg
  โรงเรือนปลูกพืชแบบปรับอากาศ(Evaporation Greenhouse) ขนาด 6x12x4.5 ม. สำหรับปลูกสตรอเบอรี่ อ.เมือง จ.ลำปางลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโรงเรือน เป็นเหล็กกัลป...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse)2.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x20x3.7 ม. ที่ฟาร์มส่วนตัวของคุณหมอ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรีลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงส...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบปรับอากาศทรงหลังคาโค้ง(Evaporation Greenhouse)2.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชแบบปรับอากาศ(Evaporation Greenhouse) ขนาด 6x20x4.5 ม. สำหรับปลูกผักปลอดสารพิษ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โครงสร้างโรงเรือน เป็นเหล็กกัลป์วาไนซ์ทั้งหมด เสาโรงเรือนเป็...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse)1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x20x3.7 ม. ที่โรงเรียนอนุบาลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคายเพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนได้เรียนรู้วิชาเกษตรลักษณะโรงเ...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse)5.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x20x3.7 ม. ที่วังน้ำเขียว ต.เขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียวจ.นครราชสีมาลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โคร...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse).jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x20x3.7 ม. ที่กำแพงแสน อ.กำแพงแสนจ.นครปฐม ปลูกเมล่อนลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโรงเร...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาโค้ง2.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x20x3.7 ม. ที่มาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองจ.ระยอง ปลูกเมล่อนลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาโค้ง9.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x20x3.7 ม. ที่วังน้ำเขียว ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ปลูกเมล่อนลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characte...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาโค้ง2.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x20x3.7 ม. ที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ปลูกผักสลัดลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโรงเรือน...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้ง4.jpg
  งานประยุกต์ใช้โครงสร้างของอาคาร เปลี่ยนเป็นโรงเรือนเพาะชำโดยคุมมุ้งตาข่ายกันแมลงทั้งหมด มุ้งตาข่าย ความถี่ 32 ตา

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาโค้ง1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x20x3.7 ม. ที่รามอินทรา กรุงเทพมหานคร ปลูกผักปลอดสารพิษลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโร...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงฟันเรื่อย(Saw tooth Greenhouse)-6.jpg
  งานซ่อมบำรุงโรงเรือน โดยเปลียนพลาสติกที่หมดอายุการใช้งานและเปลี่ยนมุ้งตาข่ายกันแมลงทั้งหมด โรงเรือนเป็นทรงหลังคาฟันเลื่อย นำเข้าจากประเทศอินเดีย บูรณะใหม่หลังจากน้ำท่วมหนักในปี 255...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse)-4.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x20x3.7 ม. ที่ถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร ปลูกเมล่อนลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโรงเ...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบปรับอากาศ(Evaporation Greenhouse)1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชแบบปรับอากาศ(Evaporation Greenhouse) ขนาด 6x30x4 ม. ประยุคงานโดยใช้เสาปูนที่มีอยู่เดิม แล้วต่อเติมโครงสร้างเหล็กโค้งกัลวาไนซ์ เพื่อทำโรงเรือนปรับอากาศ อ.แกลง จ.ระยอง...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงฟันเรื่อย(Saw tooth Greenhouse)2.jpg
  งานซ่อมบำรุงเปลี่ยนพลาสติกเดิมที่หมดอายุ แล้วติดพลาสติกใหม่ทั้งหมด ส่วนมุ้งตาข่ายยังใช้งานได้ตามปกติ โรงเรือนเป็นแบบทรงหลังคาฟันเลื่อย

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบประยุกต์1.jpg
  เป็นการประยุกต์โครงสร้างอาคาร ซึ่งเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แห่งหนึ่ง เพื่อใช้ในการอบปุ๋ยอินทรีย์ให้แห้งก่อนที่จะนำปุ๋ยไปปั้นเม็ดขายต่อไป ทั้งหมดติดด้วยพลาสติกใส PE เพื่อต้องการอบ...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse)7.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x24x3.7 ม. ที่ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เพาะต้นกล้าลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโรงเรือน...

 • คูลลิ่งแพด(ติดตั้งและซ่อมบำรุง)2.jpg
  งานซ่อมบำรุงและติดตั้งคูลลิ่งแพดยาวประมาณ 40 เมตร และเดินท่อน้ำเพื่อหล่อเย็นคูลลิ่งแพด เป็นการประยุกต์โรงเรือนจากเดิมแค่โรงเรือนกางมุ้งธรรมดา เปลี่ยนเป็นโรงเรือนแบบปรับอากาศ

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาฟันเรื่อย(Saw tooth Greenhouse)3.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย(Saw Tooth Greenhouse) ขนาด 10x20x4.2 ม. ธุรกิจส่วนตัวทำเกษตร ปลูกพืชผลิตเบียร์ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโรงเรือน เป็นเห...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบปรับอากาศ(Evaporation Greenhouse)2.jpg
  เป็นงานซ่อมบำรุงเปลี่ยนพลาสติกโรงเรือนเก่า ที่หมดอายุแล้ว ติดพลาสติกใหม่ทั้งหมด

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse)1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x20x3.7 ม. ที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี กองทุนหมู่บ้านสร้างโรงเรือนสำหรับเกษตรกรลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Cha...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาโค้ง (9).jpg
  เรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) ขนาด 58.6x32x4.6 ม. หรือประมาณ 1 ไร่กว่า ๆ สำหรับปลูกมะเดื่อฝรั่งในวงซิเมนต์ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโ...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาฟันเลื่อย (8).jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย(Saw Tooth Greenhouse) ขนาด 10x20x4.2 ม. จำนวน 3 โรงเรือน ธุรกิจส่วนตัวทำเกษตร ปลูกพืชผลิตเบียร์ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาฟันเลื่อย23.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย(Saw Tooth Greenhouse) ขนาด 10x20x5.4 ม. สำหรับปลูกเมล่อน และผักปลอดสารพิษทั่วไป สมาคมคนพิการ จ.ชัยนาท ว่าจ้างเพื่อให้คนพิการได้เรียนรู้เกษตรปลอดสา...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาโค้ง19.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x20x3.7 ม. จำนวน 54 โรงเรือน ที่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา กองทุนหมู่บ้านสร้างโรงเรือนสำหรับเกษตรกรตามหมู่บ้าน เพื...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น(Double Roof Greenhouse) ขนาด 14.4x60x5.8 ม. หรือประมาณ 1/2 ไร่ ปลูกผักสลัดลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโรงเรือน เป็นเหล็...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาโค้ง (9)-9.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x20x3.7 ม.จำนวน 3 โรงเรือน ที่ บริษัท บางกอกแล็บ จำกัด ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อปลูกพืชสมุนไพรสกัดยา เช่...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาโค้ง (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x20x3.7 ม. จำนวน 2 โรงเรือน ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปลูกผักสลัด ลักษณะโ...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาโค้ง (2)-2.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x20x3.7 ม. จำนวน 3 โรงเรือน พร้อมระบบน้ำทุกโรงเรือน ที่ ต.เขางู อ.เมือง จ.ราชบุรี กองทุนหมู่บ้านสร้างโรงเรือนส...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาฟันเลื่อย (7)-7.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย(Saw Tooth Greenhouse) ขนาด 10x12x4.7ม. สำหรับปลูกผักทั่วไป เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาเกษตรปลอดสารพิษ ที่ รร.ชลประทานสงเคราะห์ อ.ปากเกร็ด จ.นน...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาฟันเลื่อย (1).jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย(Saw Tooth Greenhouse) ขนาด 10x20x5.2ม. สำหรับปลุกเฟิร์นส่งขายต่างประเทศ ที่ อ.มะขาม จ.จันทบุรีลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้า...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาโค้ง-25.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x20x3.7 ม. จำนวน 4 โรงเรือน ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา กองทุนหมู่บ้านสร้างโรงเรือนสำหรับเกษตรกรตามหมู่บ้าน เพื่...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาโค้ง(35)-35.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาตรง ขนาด 6x20x4 ม. จำนวน 2 โรงเรือน สำหรับปลุกผักสลัด 1 โรงเรือน และ ปลูกเมล่อน จำนวน 1 โรงเรือน ในร้านกาแฟ 9 Coffee ที่ N...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย (23)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย(Saw Tooth Greenhouse) ขนาด 6x12x4.9 ม. สำหรับปลุกผักปลอดสารพิษเกษตรกรมือใหม่ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโรงเรือน เป็นเหล็...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย(Saw Tooth Greenhouse) ขนาด 8x10x5.2 ม. สำหรับปลุกผักสลัด เกษตรกรมือใหม่หลังเกษียณอายุราชการลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโร...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น (3)-3.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น(Double Roof Greenhouse) ขนาด 40.6x38x6.3 ม. หรือโดยประมาณ 1 ไร่ สำหรับปลุกผักสลัดมีระบบพลางแสงเปิด-ปิดด้วยรอกมือ 1 โรงเรือนสำหรับอนุบาลผักสลัดล...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น(Double Roof Greenhouse) ขนาด 16x24x6 ม. สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีเกษตร ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้วลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงส...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย (7)-7.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย(Saw Tooth Greenhouse) ขนาด 6x12x4.8 ม. สำหรับเกษตรกรมือใหม่ เริ่มต้น ปลูกเมล่อน ณ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characte...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง (3)-3.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) ขนาด 6x20x4 ม. สำหรับตากหนังปลาทะเล ให้แห้งก่อนที่จะมาทอดกรอบและปรุงรสลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโรงเ...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง (13)-13.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) ขนาด 8x26x4.5 ม. สำหรับเพาะต้นกล้าเพื่อปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ศิรินาถราชินี ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบ...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย(Saw Tooth Greenhouse) ขนาด 6x20x4.8 ม. สำหรับเกษตรกรมือใหม่ เริ่มต้น ปลูกผักปลอดสารพิษ และ ทดลองปลูกผักไฮโดรโปรนิค ณ กม.10 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีลักษณะ...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย (6)(Blur).jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย(Saw Tooth Greenhouse) ขนาด 57x37x5.5 ม. หรือโดยประมาณ 1 ไร่กว่า ๆ เป็นงานวิจัยและพัฒนาของหน่วงงานหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถเปิดรายละเอียดและรูปภาพได้ ลู...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น(Double Roof Greenhouse) ขนาด 8x20x5.6 ม. สำหรับปลูกเมล่อน เพื่อใช้ศึกษาเรียนรู้ในโครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา จ.ลำพูน เครือสหพัฒฯ ลำพูน...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้งทรงหลังคาโค้ง (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x14x3.7 ม. จำนวน 2 โรงเรือน ใช้ปลูกเมล่อน ที่ บ้านสนามคลีตะวันตก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ลักษณะโรงเรือน(Greenh...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง (4)-4.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) ขนาด 10x30x6.5 ม. สำหรับตากวัตถุดิบปุ๋ยอินทรีย์ ณ บจก.ไทยยูเนียนโบน ซ.เทศบาลบางปู 18 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง สมุทรปราการลักษณะโรงเรื...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้งและฟันเลื่อย (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) ขนาด 8x26x4.9 ม. และโรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย(Saw Tooth Greenhouse) ขนาด 8x26x5.6 ม. สำหรับเกษตรกรมือใหม่ เริ่มต้น ปลูก...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง-2.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) ขนาด 8x30x4.9 ม.เกษตรกรมือใหม่ เริ่มต้น ปลูกมะเขือเทศไฮโดรฯ ณ ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง กาญจนบุรีลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteri...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง2ชั้น (5)-5.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น (Double Roof Greenhouse) ขนาด 10x26x5.3 ม. เกษตรกรมือใหม่ เริ่มต้น ปลูกผักปลอดสารพิษไว้ทานเอง ณ หมู่บ้านเรืองอนันต์ ซอยเพชรเกษม 64 บางแ...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย (3)-3.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย(Saw Tooth Greenhouse) ขนาด 8x40x5.6 ม. ปลูกผักไฮโดรฯลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโรงเรือน เป็นเหล็กกัลป์วาไนซ...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(แบบแฝด2) (5)-5.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้งแบบแฝด(High Tunnel Greenhouse) ขนาด 12x24x4.1 ม. ปลูกผักปลอดสารพิษจำหน่าย ณ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรีลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristi...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง แบบ B (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง แบบ B (High Tunnel Greenhouse) ขนาด 6x20x4.1 ม. ปลูกเมล่อน ณ ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลกลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโร...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง แบบ A (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x30x3.7 ม. ปลูกเมล่อน ณ ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลกลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้าง...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง8x22x4 (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) ขนาด 8x20x4.9 ม. สำหรับปลูกเมล่อน เพื่อใช้ศึกษาเรียนรู้ในโครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา จ.ลำพูน เครือสหพัฒฯ ลำพูนลักษณะโ...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) ขนาด 8x24x4.9 ม. สำหรับปลูกเมล่อน บ้านวังตะเคียน ม.5 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชรลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โ...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง-1-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x20x3.7 ม. ปลูกเมล่อน ณ บ้านดอนงาม ม.3 ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานีลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Character...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง (3)-3.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x20x3.7 ม. โครงการชุมชน ณ บ้านท่ากระดาน ม.7ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานีลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Ch...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(9)-9.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) ขนาด 8x40x4.9 ม. สำหรับเพาะต้นกล้า เช่น พริก มะเขือ ดาวเรือง เป็นต้น ณ บ้านปรกฟ้า ต.เกาะจ้นทร์ อ.เกาะจัทร์ จ.ชลบุรีลักษณะโรงเรื...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น (2)-2.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น(Double Roof Greenhouse) ขนาด 16x22x5.9 ม. ปลูกผักสลัด ถ.แบริ่ง บางนาลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโรงเรือน เป็นเหล็กกัลป์...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง (3)-3.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง (High Tunnel Greenhouse) ขนาด 6x12x4.1 ม. สำหรับเรียนประฐมศึกษาเรียนรู้การทำเกษตร ณ รร.วัดทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.เมือง นครปฐมลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Cha...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น-1.jpg
  งานซ่อมบำรุงโรงเรือน เช่น เปลียนพลาสติกและติดพลาสติกใหม่ติดตั้งมุ้งตาข่ายเพิ่มเติม เปลี่ยนทรงหลังคาจากทรงโค้งเป็นทรงโค้ง 2 ชั้นณ บ้านคอกวัว อ.บ้านโป่ง ราชบุรี

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง (6)-6.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง แบบ B (High Tunnel Greenhouse) ขนาด 6x20x4.1 ม. ปลูกเมล่อน ณ บ้านตะบกเตี้ย อ.มะขาม จันทบุรีลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง (5)-5.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง แบบ B(High Tunnel Greenhouse) ขนาด 6x20x4.1 ม. ปลูกเมล่อน ณ ร้าน 9 Coffee อ.เมือง เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristi...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง แบบ B (High Tunnel Greenhouse) ขนาด 6x16x4.1 ม. ปลูกผักสลัด ณ ร้าน 9Coffee อ.เมือง เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristi...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย (Saw Tooth Greenhouse) ขนาด 6x34x5.2 ม. ปลูกผักสลัด ณ ถ.กิ่งแก้ว-หนามแดง ใกล้กับหมู่บ้านภัสสร 18 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการลัก...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย (2)-2.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย (Saw Tooth Greenhouse) ขนาด 6x26x5.2 ม. และ 6x16x5.2 ม. ปลูกเฟิร์น ณ ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรีลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristi...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย (Saw Tooth Greenhouse) ขนาด 6x20x5.2 ม. ปลูกพริกเผ็ดที่สุดในโลก ณ หมู่บ้านสวนอิงทะเล ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยองลักษณะโรงเรือน(Greenhouse...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง (2)-2.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง แบบ B (High Tunnel Greenhouse) ขนาด 6x20x4.1 ม.จำนวน 2 โรง ปลูกผัก ณ บ้านดอนกลาง ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.อยุธยาลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย (Saw Tooth Greenhouse) ขนาด 6x20x5.2 ม. ปลูกเมล่อน ณ วัดเขาเข้ ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristic...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย (Saw Tooth Greenhouse) ขนาด 8x22x5.7 ม. ปลูกเมล่อน ณ เอ็ม เมล่อน ฟาร์ม(M Melon Farm)ซอยคลองสาม 5/3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ลั...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง แบบ B (High Tunnel Greenhouse) ขนาด 6x20x4.1 ม. จำนวน 2 โรง ปลูกผักปลอดสารพิษ ณสุขใจน้ำหนาว ออร์แกนิคฟาร์ม ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว เพชรบูรณ์ ลักษณะโรงเรือน...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง แบบ B (High Tunnel Greenhouse) ขนาด 6x12x4 ม.ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโ...

 • โรงเรือนเลี้ยงแมลง ทรงจั่ว 10x24x5-1.jpg
  โรงเรือนเลี้ยงแมลง ทรงหลังคาจั่ว 10x24x5.3 ม ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาจั่ว ความกว้างเริ่มต้น6เมตร จนถึง1,000เมตร ความยาวเริ่มต้น12เมตร จน...

 • โรงเรือนอนุบาลต้นกล้าแบบควบคุมอุณภูมิ ทรงจั่ว 10x21x6 ม (2)-2.jpg
  โรงเรือนอนุบาลต้นกล้าแบบควบคุมอุณภูมิ ทรงหลังคาจั่ว 10x21x6 ม ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาจั่ว ความกว้างเริ่มต้น6เมตร จนถึง1,000เมตร ความยาว...

 • โรงเรือนอนุบาลต้นกล้าแบบควบคุมอุณภูมิ(แบ่งห้อง) ทรงจั่ว 12x21x6-2.jpg
  โรงเรือนอนุบาลต้นกล้าแบบควบคุมอุณภูมิ(แบ่งห้อง) ทรงจั่ว 12x21x6.45 ม. ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาจั่ว ความกว้างเริ่มต้น6เมตร จนถึง1,000เมตร...

 • โรงเรือนอนุบาลต้นกล้าแบบธรรมดาทรงจั่ว 2 ชั้น 10x60x6-1.jpg
  โรงเรือนอนุบาลต้นกล้าแบบธรรมดาทรงจั่ว 2 ชั้น 10x60x6.3 ม. ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาจั่ว ความกว้างเริ่มต้น6เมตร จนถึง1,000เมตร ความยาวเริ่...

 • โรงเรือนอนุบาลต้นกล้าแบบระเหยน้ำ ทรงจั่ว 14-5.jpg
  โรงเรือนอนุบาลต้นกล้าแบบระเหยน้ำ ทรงจั่ว 14.7x31.5x6.8 ม. ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาจั่ว ความกว้างเริ่มต้น6เมตร จนถึง1,000เมตร ความยาวเริ่...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง (40)-40.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาตรง ขนาด 6x20x3 ม. บนยอดเขาภูทับเบิก ปลูกผักปลอดสารพิษส่งให้กับห้างเซ็นทรัลลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)โครงส...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง (14)-14.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาตรง ขนาด 6x40x3 ม. บนยอดเขาภูทับเบิก ปลูกผักปลอดสารพิษส่งให้กับห้างเซ็นทรัลลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)โครงส...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง (11)-11.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาตรง ขนาด 6x80x3 ม. บนยอดเขาภูทับเบิก ปลูกผักปลอดสารพิษส่งให้กับห้างเซ็นทรัลลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)โครงส...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย (Saw Tooth Greenhouse) ขนาด 6x20x5.1 ม. ปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเองในบ้าน ณ บางนา หน้าสนามกอล์ฟซัมมิท วินด์มิลลักษณะโรงเรือน(Greenhouse...

 • โรงเรือนปลูกพืชปรับอากาศ(Evaporation)-1-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชแบบปรับอากาศ(Evaporation Greenhouse) ขนาด 7x16x4.2 ม. สำหรับปลูกเบอรี่ อ.เขาสมิง จ.ตราด ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโรงเรือน เป็นเหล็กกัลป์...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x20x3.7 ม. ถนนมิตรภาพ ม.7ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรีลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)โครงสร้างโรงเ...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ขั้น (1).jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น(Double Roof Greenhouse) ขนาด 20x30x6.6 ม. ปลูกผักสลัด ณอ.ป่างตอง จ.ภูเก็ตลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)โครงสร้างโรงเรือน เป็นเหล็กกั...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง แบบ B (High Tunnel Greenhouse) ขนาด 6x12x4.1 ม.ณบางกอกซิตี้ ซิตี้แกลเลอรี่ สาทร ซอย 1 ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโรงเรือน เป...

 • โรงเรือนปลูกพืช Evaporation -7.jpg
  โรงเรือนทรงพาราโบลา(Parabola Greenhouse) ขนาด 9x30x3 ม. บริษัทญี่ปุ่นใช้สำหรับอบสาหร่ายน้ำมัน ณ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โรงเรือนทรงพาราโบลา ...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง ขนาด 6x20x3.7 ม. ณเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ปลูกผักปลอดสารพิษลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)โครงสร...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย(แฝด)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย(Saw Tooth Greenhouse) ขนาด 12x20x4.9 ม. ณ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สำหรับปลุกผักปลอดสารพิษลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)โครงสร้า...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง แบบ B (High Tunnel Greenhouse) ขนาด 6x20x4.1 ม.ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝรั่งทะเลอันดามัน หาดประภาส อ.สุขสำราญ จ.รนองลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteri...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง แบบ B (High Tunnel Greenhouse) ขนาด 6x12x4.1 ม.จำนวน 1 โรง ปลูกผักปลอดสารพิษโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน อ.บ้านคา จ.ราชบุรีลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Charac...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง แบบ B (High Tunnel Greenhouse) ขนาด 6x30x4.1 ม.จำนวน 1 โรง ปลูกผักปลอดสารพิษสถานีวิจัยดอยปุย ม.เกษตรศาสตร์ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)โคร...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง แบบ B (High Tunnel Greenhouse) ขนาด 6x20x4.1 ม.จำนวน 2 โรง ปลูกผักปลอดสารพิษส่งผลผลิตให้กับบริษัทในเครือเซ็นทรัล ณ สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา อ.แม่ออน ...

 • โรงเรือนอบผลผลิตทางการเกษตรทรงพาราโบลา (1)-1.jpg
  โรงเรือนทรงพาราโบลา(Parabola Greenhouse) ขนาด 9x30x3 ม.สำหรับตากปลาทะเล เพื่อส่งออกต่างประเทศ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)โรงเรือนทรงพาราโ...

 • โรงเรือนตากผลผลิตทางการเกษตรทรงพาราโบล่า (1)-1.jpg
  โรงเรือนทรงพาราโบลา(Parabola Greenhouse) ขนาด 9x30x3 ม.สำหรับตากตะไคร้ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)โรงเรือนทรงพาราโบลา ความกว้างเริ่มต้น6เมตร ความ...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย (Saw Tooth Greenhouse) ขนาด 6x24x5.1 ม. จำนวน 3 โรง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ.น่านลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)โครงสร้าง...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง แบบ B (High Tunnel Greenhouse) ขนาด 6x20x4.1 ม.จำนวน 2 โรง ปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน อ.หนองหญ้าไซต์ จ.สุพรรณบุรีลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteris...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงพาราโบล่า (4)-4.jpg
  โรงเรือนทรงพาราโบลา(Parabola Greenhouse) ขนาด 9x30x3 ม. สำหรับตากตะไคร้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โรงเรือนทรงพาราโบลา ความกว้างเริ่มต้น6เมตร ความยาว...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงพาราโบล่า (1)-1.jpg
  โรงเรือนทรงพาราโบลา(Parabola Greenhouse) ขนาด 9x90x3 ม. บริษัทญี่ปุ่นใช้สำหรับอบสาหร่ายน้ำมัน ณ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรีครั้งที่ 2ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)โรงเรือนทรงพา...

 • โรงเรือนทรงพาราโบลา (1)-1.jpg
  โรงเรือนทรงพาราโบลา(Parabola Greenhouse) ขนาด 9x30x3 ม. บริษัทญี่ปุ่นใช้สำหรับอบสาหร่ายน้ำมัน ณ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรีครั้งที่ 3ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)โรงเรือนทรงพา...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย (Saw Tooth Greenhouse) ขนาด 8x30x5.6 ม. ปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเองในบ้าน บ้านหนองไก่ขัน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีลักษณะโรงเรือน(Greenhouse ...

 • โรงเรือนทรงโค้งคุมบ่อน้ำเสีย (1)-1.jpg
  โรงเรือนทรงหลังคาโค้ง ขนาด 22x30x5 ม. บริษัทญี่ปุ่นใช้สำหรับคุมบ่อบำบัดน้ำเสียลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)ณ โรงงานผลิตอาหารแห่งหนึ่ง อ.บางเลน จ.นครปฐม โรงเรือนแห่งที่...

 • โรงเรือนปลูกพืช Evaporation (2)-2.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชแบบปรับอากาศ(Evaporation Greenhouse) ขนาด 6x20x4.5 ม. จำนวน 6 โรงสำหรับปลูกกัญชา ณ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอนลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)โครงสร้างโรงเรื...

 • โรงเรือน Evaporation ปลูกกัญชา (13)-13.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชแบบปรับอากาศ(Evaporation Greenhouse) ขนาด 13.5x53x6 ม. จำนวน 1 โรงสำหรับปลูกกัญชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อ.พังโคน จ.สกลนครลักษณะโรงเรือน(G...

 • โรงเรือน Evap12x24x4 (2)-2.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชแบบปรับอากาศ(Evaporation Greenhouse) ขนาด 12x24x4.1 ม. สำหรับปลูกผักปลอดสารพิษ ณ อ.นิคมพัฒนา จ.ลพบุรีลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)โครงสร้างโรงเรือน เป็น...

 • โรงเรือนคุมบ่อน้ำเสีย (2)-2.jpg
  โรงเรือนทรงหลังคาโค้ง ขนาด 24x176x7 ม. บริษัทญี่ปุ่นใช้สำหรับคุมบ่อบำบัดน้ำเสียลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)ณ โรงงานผลิตอาหารแห่งหนึ่ง อ.บางเลน จ.นครปฐม โรงเรือนแห่งที...

 • โรงเรือนทรงหลังคาโค้ง 8x30x4.2 ม (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง แบบ B (High Tunnel Greenhouse) ขนาด 8x30x4.9 ม.จำนวน 1 โรง สำหรับตากเมล็ดกาแฟบ้านสบขุ่น อ.ท่าวังผา จ.น่านลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)โครง...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น 6x20x5.2 ม (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น(Double Roof Greenhouse) ขนาด 6x20x4.9 ม.ครั้งที่ 1 ทดลองทำฟาร์มแบบสมาร์ทฟาร์มปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อขายระบบให้กับลูกค้า งานทดลองอยู่ ในบริษัท...

 • โรงเรือนทรงหลังคาโค้ง (3)-3.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง แบบ B (High Tunnel Greenhouse) ขนาด 8x50x4.9 ม. จำนวน 1 โรง สำหรับเลี้ยงปลานิลณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Char...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงโค้ง 2 ชั้น(เชียงใหม่-แม่ออน) (12)-12.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น(Double Roof Greenhouse) ขนาดพื้นที่ 1 ไร่หรือ 1,600 ตารางเมตร ปลูกผักสลัด ณอ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)โครงสร้...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น 6x20x5.2 ม.คูโบต้า_นวนคร-1-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น(Double Roof Greenhouse) ขนาด 6x20x4.9 ม.ครั้งที่ 2 ทดลองทำฟาร์มแบบสมาร์ทฟาร์มปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อขายระบบให้กับลูกค้า งานทดลองอยู่ ในบริษัท...

 • โรงเรือนทรงหลังคาฟันเลื่อย 8x20x5.9 ม (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย (Saw Tooth Greenhouse) ขนาด 8x20x5.6 ม. ปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเองในบ้าน บ้านดงยาง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Chara...

 • โรงเรือน Evaporation_ชลบุรี_ศรีราชา (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชแบบปรับอากาศ(Evaporation Greenhouse) ขนาด 20x24x6 ม. จำนวน 1 โรง เป็นโรงเรือนต้นแบบปลูกกัญชา ณ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร...

 • โรงเรือนทรงหลังคาโค้ง 6x20x4.4 ม _เบตง(5)-5.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง แบบ B (High Tunnel Greenhouse) ขนาด 6x20x4.4 ม.จำนวน 2 โรง และ ขนาด6x10x4.4 ม.จำนวน 1 โรง สำหรับปลูกผักปลอดสารพิษณ อ.เบตง จ.ยะลาลักษณะโรงเรือน(Greenhou...

 • โรงเรือนทรงหลังคาโค้ง_ยะลา_เบตง (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง แบบ B (High Tunnel Greenhouse) ขนาด 6x20x4.4 ม.จำนวน 1 โรง สำหรับปลูกผักปลอดสารพิษณ อ.เบตง จ.ยะลา คร้้งที่ 2ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)โ...

 • โรงเรือนทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น_6x20x5 (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น(Double Roof Greenhouse) ขนาด 6x20x4.9 ม.คร้้งที่ 3 ทดลองทำฟาร์มแบบสมาร์ทฟาร์มปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อขายระบบให้กับลูกค้า งานโรงเรือนต้นแบบ ณ บริ...

 • โรงเรือนทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น(8x18x6 (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น(Double Roof Greenhouse) ขนาด 6x18x4.9 ม. ทดลองทำฟาร์มแบบสมาร์ทฟาร์มปลูกผักปลอดสารพิษลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโรงเรือ...

 • โรงเรือนทรงโค้ง 2 ชั้น 20x30x7.5 ม._1-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น(Double Roof Greenhouse) ขนาด 20x30x7.4 ม. สมาร์ทฟาร์มปลูกผักปลอดสารพิษลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโรงเรือน เป็นเหล็กกัล...

 • โรงเรือนทรงโค้ง 2 ชั้น 8x24x6.2 ม (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น(Double Roof Greenhouse) ขนาด 8x24x6.2 ม. สมาร์ทฟาร์มปลูกกัญชงลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)โครงสร้างโรงเรือน เป็นเหล็กกัลป์วาไนซ์ทั้...

 • โรงเรือนทรงโค้ง 2 ชั้น 8x24x6.2 ม (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง (High Tunnel Greenhouse) ขนาด 8x24x6.2 ม. สมาร์ทฟาร์มปลูกกัญชงลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)โครงสร้างโรงเรือน เป็นเหล็กกัลป์วาไนซ์ทั้งหมด เ...

 • โรงเรือนทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น 6x20x5.2 ม.คูโบต้า ครั้งที่ 4 มหาสารคาม_โกสุมพิสัย (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น(Double Roof Greenhouse) ขนาด 6x20x4.9 ม.คร้้งที่ 4 สมาร์ทฟาร์มปลูกผักปลอดสารพิษขายให้กับลูกค้า ของบริษัทสยามคูโบต้า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคามลัก...

 • โรงเรือนทรงโค้ง 2 ชั้น 10x24x6.9 ม (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น(Double Roof Greenhouse) ขนาด 10x24x6.9 ม. สมาร์ทฟาร์มปลูกกัญชาลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)โครงสร้างโรงเรือน เป็นเหล็กกัลป์วาไนซ์ทั...

 • โรงเรือนอีแว๊ป 10x24x5.4 ม (2)-2.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชแบบปรับอากาศ(Evaporation Greenhouse) ขนาด 10x24x5.4 ม. จำนวน 1 โรงสำหรับปลูกกัญชา ณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)โครงสร้างโรงเรือน...

 • โรงเรือนทรงโค้ง 2 ชั้น(20x30x7m) (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น(Double Roof Greenhouse) ขนาด 20x30x7.4 ม. สมาร์ทฟาร์มปลูกผักปลอดสารพิษลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโรงเรือน เป็นเหล็กกัล...

 • โรงเรือนทรงโค้ง 2 ชั้น(20x30x7m) (12)-12.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น(Double Roof Greenhouse) ขนาด 20x30x7.4 ม. สมาร์ทฟาร์มปลูกผักปลอดสารพิษลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโรงเรือน เป็นเหล็กกัล...

 • โรงเรือนทรงโค้ง 2 ชั้น 6x20x5.2 ม (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น(Double Roof Greenhouse) ขนาด 6x20x5.2 ม.ครั้งที่ 5 สมาร์ทฟาร์มปลูกผักปลอดสารพิษขายให้กับลูกค้า ของบริษัทสยามคูโบต้า อ.เมือง จ.อุดรธานีลักษณะโรง...

 • โรงเรือนทรงโค้ง 2 ชั้น 6x20x5.2 ม (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น(Double Roof Greenhouse) ขนาด 6x20x5.2 ม.ครั้งที่ 6 สมาร์ทฟาร์มปลูกผักปลอดสารพิษขายให้กับลูกค้า ของบริษัทสยามคูโบต้า ในคูโบต้าฟาร์ม อ.บ้านบึง จ....

 • โรงเรือนทรงโค้ง 2 ชั้น 6x20x5.2 ม (2)-2.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น(Double Roof Greenhouse) ขนาด 6x20x5.2 ม.ครั้งที่ 7 สมาร์ทฟาร์มปลูกผักปลอดสารพิษขายให้กับลูกค้า ของบริษัทสยามคูโบต้า อ.เขาชัยสน จ.พัทลุงลักษณะโรง...

 • โรงเรือนทรงโค้ง 2 ชั้น 20x50x7.6 ม (1)-1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น(Double Roof Greenhouse) ขนาด 20x50x7.6 ม. สมาร์ทฟาร์มปลูกกัญชาลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโรงเรือน เป็นเหล็กกัลป์วาไนซ์...

 • โรงเรือนทรงโค้ง 2 ชั้น 6x20x5.2 ม (2)-2.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น(Double Roof Greenhouse) ขนาด 6x20x5.2 ม.ครั้งที่ 8 สมาร์ทฟาร์มปลูกผักปลอดสารพิษขายให้กับลูกค้า ของบริษัทสยามคูโบต้า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมาลัก...

 • โรงเรือน Evaporation 10x40x5 ม (2)-2.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชแบบปรับอากาศ(Evaporation Greenhouse) ขนาด 10x40x5 ม. จำนวน 6 โรงสำหรับปลูกกัญชา ณ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโรงเรือน เป...

 • โรงเรือน Evaporation 10x20x6.4 ม (3)-3.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชแบบปรับอากาศ(Evaporation Greenhouse) ขนาด 10x20x6.4 ม. จำนวน 1 โรงสำหรับปลูกกัญชา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โคร...

 • 6x24x6.2M_2.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น(Double Roof Greenhouse) ขนาด 6x24x5.2 ม. สมาร์ทฟาร์มปลูกผักปลอดสารพิษขายให้กับลูกค้าลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโรงเรือ...

 • 18x24x6.2M_1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น(Double Roof Greenhouse) ขนาด 18x24x5.2 ม. สมาร์ทฟาร์มปลูกผักปลอดสารพิษขายให้กับลูกค้าลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโรงเรื...

 • DR6x20x6.2M_4.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น(Double Roof Greenhouse) ขนาด 6x20x5.2 ม.ครั้งที่ 9 สมาร์ทฟาร์มปลูกผักปลอดสารพิษขายให้กับลูกค้า ของบริษัทสยามคูโบต้าลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Cha...

 • ST14x42x7.2M_1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย(Saw Tooth Greenhouse) ขนาด 14x42x7.2 ม. ปลูกองุ่นในคูโบต้าฟาร์ม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรีลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโรงเรือน เป...

 • HT6x20x5.4M_1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น(Double Roof Greenhouse) ขนาด 6x20x5.2 ม. สมาร์ทฟาร์มปลูกกัญชาส่งออกต่างประเทศลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)โครงสร้างโรงเรือน เป็นเหล...

 • HT27x40x6.4M_1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น(Double Roof Greenhouse) ขนาด 27x40x6.4 ม. สมาร์ทฟาร์มปลูกผักปลอดสารพิษขายให้กับลูกค้าลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)โครงสร้างโรงเรือน...

 • EV18x30x4.4M_1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชแบบปรับอากาศ(Evaporation Greenhouse) ขนาด 18x30x5.4 ม. จำนวน 1 โรงสำหรับปลูกกัญชา ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โครงสร้างโรงเรือน เป็นเหล็กกัลป์วาไนซ์...

 • EV10x25x5M_1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชแบบปรับอากาศ(Evaporation Greenhouse) ขนาด 10x25x5 ม. จำนวน 1 โรงสำหรับปลูกกัญชาลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)โครงสร้างโรงเรือน เป็นเหล็กกัลป์วาไนซ์ทั้งหม...

 • HT6x20x5.4M_1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง (High Tunnel Greenhouse) ขนาด 6x24x5.4 ม. สมาร์ทฟาร์มปลูกผักปลอดสารพิษลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)โครงสร้างโรงเรือน เป็นเหล็กกัลป์วาไนซ์ท...

 • DR8x24x7.2M_2.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น (Double Roof Greenhouse) ขนาด 8x24x7.2 ม. สมาร์ทฟาร์มปลูกผักกระเพราปลอดสารพิษ ใช้แพลทฟอร์มสมาร์ทฟาร์มจาก AISลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteri...

 • EV20x24x6.4M_1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชแบบปรับอากาศ(Evaporation Greenhouse) ขนาด 20x24x6.4 ม. จำนวน 1 โรงสำหรับปลูกกัญชาลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)โครงสร้างโรงเรือน เป็นเหล็กกัลป์วาไนซ์ทั้ง...

 • HT8x90x4.7M_1.jpg
  โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง (High Tunnel Greenhouse) ขนาด 8x90x4.7 ม. โรงเรือนเลียงปลาในอ่างลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)โครงสร้างโรงเรือน เป็นเหล็กกัลป์วาไนซ์ทั้งหมด...

ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

กรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราติดต่อกลับ
Visitors: 7,762,810