โรงเรือนตากผลผลิตทางการเกษตรทรงพาราโบลา(Parabola Greenhouse)

ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)

 • โรงเรือนทรงพาราโบลา ความกว้างเริ่มต้น เมตร ความยาวเริ่มต้น 20 เมตร จนถึง 100 เมตร สูง เมตร และถ้าเป็นแบบขนาดมาตรฐาน กว้าง 6-8-10 เมตร ยาว 20-30-40 เมตร สูง 3-5 เมตร
 • โครงสร้างโรงเรือน เป็นเหล็กแป๊บกลมกัลป์วาไนซ์ขนาด 1 1/2 นิ้วความหนา 1.5 มิลลิเมตร อายุการใช้งาน 9-10 ปีขึ้นไป
 • วัสดุคลุมโรงเรือน ด้านบนคลุมด้วยพลาสติก PE 200 ไมครอน
 • พัดลมโรงเรือนขนาด 50 นิ้ว
 • การยึดพลาสติกและมุ้งตาข่ายติดกับโรงเรือนยึดด้วยรางล็อคและสปริงล็อคในราง
 • ประตูโรงเรือนเป็นแบบบานเลื่อน
 • การระบายอากาศ โดยพัดลมดูดอากาศจากด้านหลังโรงเรือนผ่านภายในโรงเรือนและออกทางด้านหน้า
 • โครงสร้างโรงเรือนทั้งหมดเป็นแบบน็อคดาวน์
 • ตอม่อคอนกรีตโรงเรือนทุกเสา ขนาดเริ่มต้น 0.4x0.4x0.4 เมตร

 
การใช้งาน(Application)

 • เหมาะสำหรับการอบหรือตากผลผลิตทางการเกษตร เช่น พริก ใบชา ใบยาสูบ กล้วย พืชสมุนไพร ปลา สาหร่าย ฯลฯ
 • สำหรับป้องก้นแมลง ฝน และความชื้น ที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิต

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง แบบ A (2)-2.jpg
  ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(แบบขาเอียง) ความกว้าง 6 เมตร ความยาวเริ่มต้น 20เมตร จนถึง 100เมตร สูง 3.7 เมตร และถ้าเป็นแบบขนาดมาตรฐาน กว้...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง แบบ B (1)-1.jpg
  ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง(แบบขาตรง) ความกว้างเริ่มต้น6เมตร จนถึง100เมตร ความยาวเริ่มต้น20เมตร จนถึง1,000เมตร สูงเริ่มต้น3.7เมตร และถ้...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น (1)-1.jpg
  ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น ความกว้างเริ่มต้น6เมตร จนถึง1,000เมตร ความยาวเริ่มต้น12เมตร จนถึง1,000เมตร สูงเริ่มต้น5.3เมตร และถ้า...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย (1)-1.jpg
  ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาฟันเลื่อย ความกว้างเริ่มต้น6เมตร จนถึง100เมตร ความยาวเริ่มต้น20เมตร จนถึง1,000เมตร สูงเริ่มต้น4.5เมตร และถ้าเป็น...

 • โรงเรือนปลูกพืชแบบปรับอากาศ (5)-5.jpg
  ลักษณะโรงเรือน(Characteristics) แบบหลังคาโค้ง ขนาดมาตรฐานหน้ากว้างเท่ากันช่วงละ 6-10เมตร ความยาวมาตรฐาน20-40เมตร ความสูงจากพื้นถึงจุดสูงสุดของโรงเรือน4-5เมตร โครงสร้างโรงเรือน เป็...

 • โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น (40)-40.jpg
  ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โรงเรือนปลูกพืชทรงแฝดทุกทรงหลังคา ความกว้างเริ่มต้น12เมตร จนถึง100เมตร ความยาวเริ่มต้น20เมตร จนถึง1,000เมตร สูงเริ่มต้น4.0เมตรแล้วแต่รูป...

 • โรงเรือนเลี้ยงแมลง ทรงจั่ว 10x24x5-3.jpg
  ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics) โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาจั่ว ความกว้างเริ่มต้น6เมตร จนถึง1,000เมตร ความยาวเริ่มต้น12เมตร จนถึง1,000เมตร สูงเริ่มต้น5.3เมตร และถ้าเป็นแบบ...

 • โรงเรือนอนุบาลต้นกล้าแบบธรรมดาทรงจั่ว 2 ชั้น 10x60x6-2.jpg
  ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)โรงเรือนปลูกพืชทรงหลังคาจั่ว 2 ชั้น ความกว้างเริ่มต้น6เมตร จนถึง1,000เมตร ความยาวเริ่มต้น12เมตร จนถึง1,000เมตร สูงเริ่มต้น5.3เมตร และถ้าเป...

ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

กรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราติดต่อกลับ
Visitors: 7,760,424