โรงเรือนตากผลผลิตทางการเกษตรทรงพาราโบลา(Parabola Greenhouse)

ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)

 • โรงเรือนทรงพาราโบลา ความกว้างเริ่มต้น เมตร ความยาวเริ่มต้น 20 เมตร จนถึง 100 เมตร สูง เมตร และถ้าเป็นแบบขนาดมาตรฐาน กว้าง 6-8-10 เมตร ยาว 20-30-40 เมตร สูง 3-5 เมตร
 • โครงสร้างโรงเรือน เป็นเหล็กแป๊บกลมกัลป์วาไนซ์ขนาด 1 1/2 นิ้วความหนา 1.5 มิลลิเมตร อายุการใช้งาน 9-10 ปีขึ้นไป
 • วัสดุคลุมโรงเรือน ด้านบนคลุมด้วยพลาสติก PE 200 ไมครอน
 • พัดลมโรงเรือนขนาด 50 นิ้ว
 • การยึดพลาสติกและมุ้งตาข่ายติดกับโรงเรือนยึดด้วยรางล็อคและสปริงล็อคในราง
 • ประตูโรงเรือนเป็นแบบบานเลื่อน
 • การระบายอากาศ โดยพัดลมดูดอากาศจากด้านหลังโรงเรือนผ่านภายในโรงเรือนและออกทางด้านหน้า
 • โครงสร้างโรงเรือนทั้งหมดเป็นแบบน็อคดาวน์
 • ตอม่อคอนกรีตโรงเรือนทุกเสา ขนาดเริ่มต้น 0.4x0.4x0.4 เมตร

 
การใช้งาน(Application)

 • เหมาะสำหรับการอบหรือตากผลผลิตทางการเกษตร เช่น พริก ใบชา ใบยาสูบ กล้วย พืชสมุนไพร ปลา สาหร่าย ฯลฯ
 • สำหรับป้องก้นแมลง ฝน และความชื้น ที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิต

ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

กรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราติดต่อกลับ
Visitors: 7,726,351